Skip to the content

SKOLEYDELSE

Som FGU-elev får du skoleydelse. Ydelsen afhænger af, hvor gammel du er, om du bor hjemme eller for dig selv, og om du har børn.

Satser pr. 1. januar 2021

  • Under 18 år: 382 kr. pr. uge
  • Over 18 år (hjemmeboende): 663 kr. pr. uge
  • Over 18 år (udeboende): 1.539 kr. pr. uge
  • Forsørgertillæg (enlig): 1.489 kr. pr. uge
  • Forsørgertillæg (ikke enlig): 595 kr. pr. uge

Skoleydelsen optjenes fra d. 16. i en måned til d. 15. i den efterfølgende måned.

Se oversigt over skoleydelsesperioder for 2021 her.

Vær opmærksom på, at skoleydelsen er betinget af, at du møder op til undervisningen. Har du fravær bliver du trukket i ydelse - med mindre der er tale om lovlig fravær, som eksempelvis sygdom.

For at modtage skoleydelse, er det vigtigt, at du har:

  • Aktiveret dit skattekort
  • En NemKonto
  • e-Boks