Skip to the content

SPS

SPS står for specialpædagogisk støtte. Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Hvis du har behov for støtte, som ikke fuldt ud findes inden for de inkluderende rammer eller i form af supplerende undervisning eller anden faglig støtte, skal du have tilbud om specialpædagogisk støtte (SPS). 

Det gælder for alle tre spor af FGU.

Læs mere om SPS her.

Hent AppWriter ved at trykke på nedenstående links

AppWriter - Windows

AppWriter - Mac