Skip to the content

Lærer med undervisningskompetencer i dansk og matematik

FGU Nordvest søger en lærer med underviserkompetencer i dansk/matematik og gerne sløjd/håndværksmæssig erfaring til afdelingen på Morsø.

FGU Nordvest søger en underviser, der brænder for at arbejde med unge mennesker på deres vej mod en uddannelse eller arbejdslivet.

Vi har brug for en underviser, som
- Har erfaring med at undervise i almene fag - meget gerne dansk og matematik.
- Har evt. erfaring med et håndværk eller sløjdundervisning.
- Har en relevant faglig uddannelse som lærer og erfaring indenfor ungeområdet.
- Gerne med erfaring fra det forberedende område og viden om unge.
- Har et menneskesyn præget af respekt, tolerance, loyalitet og humor.
- Er rummelig og empatisk, og evner at sætte sig ind i den unges situation.
- Trives i en travl hverdag og kan holde hovedet koldt, når det brænder på.
- Har stærke samarbejdsevner til elever, kollegaer, ungdomsuddannelser, erhvervslivet osv.
- Er dygtig til at etablere og vedligeholde relationer.
- Kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret, men samtidig arbejde i et team.
- Har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt.
- Serviceminded og fleksibel.

Underviserens opgaver består bl.a. af
- Tæt samarbejde med skolens øvrige personale
- Samarbejde med KUI
- Opfølgning med elever på deres uddannelsesplaner, afholde forløbssamtaler med elever og dokumentere elevernes progression.
- Støtte elever i deres udvikling af sociale og personlige kompetencer
- Følge op på fravær og fremmøde blandt elever.
- Være åben og deltagende i sparring og pædagogiske overvejelser ift. enkelte elever.
- Deltager i netværksmøder og kompetenceudvikling.

Vi tilbyder
- En spændende og udfordrende stilling.
- En arbejdsplads hvor samarbejde, respekt for forskelligheder og omsorg for hinanden er i højsæde.
- En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.
- FGU-team: Du bliver en del af et team, hvor ordentlighed, tillid, respekt og fællesskab er nøgleord i et loyalt samspil med både humor og seriøsitet.

Stillingen er en fuldtidsstilling med start den 1. november 2020.

Samarbejdet med KUI
Underviserne på FGU Nordvest arbejder tæt sammen med eleverne og den kommunale ungeindsats (KUI). Den unges uddannelsesplan er et obligatorisk og nyttigt arbejdsredskab i samarbejdet, hvor underviseren har en vigtig rolle ift. at skabe en rød tråd i alle de aktiviteter, som den unge deltager i. Planen skal være med til at sikre elevens individuelt planlagte forløb til at blive klar til en uddannelse eller et job. Underviseren er det naturlige bindeled og den, der bærer planen ind i FGU´en og er tovholder på opfølgningen i forhold til den unges udvikling og den unges mål i tæt samarbejde med kontaktlæreren.

Om FGU
FGU Nordvest er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Den Forberedende Grunduddannelse kombineres af praktisk undervisning, undervisning i almene fag, erhvervstræning, kombinationsforløb, vejledning og almen dannelse. Der er fokus på at udvikle elever fagligt, socialt og personligt gennem et struktureret, rummeligt og individuelt tilpasset undervisningsmiljø, og det stiller særlige krav til undervisernes og vejledernes pædagogiske kompetencer.

Løn og ansættelsesvilkår
Fuldtidsstilling som aflønnes i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) – ansøgere bedes orientere sig på forhånd om løn- og ansættelsesforhold.

Find overenskomsten her.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 22. september 2020.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt torsdag den 24. september 2020.

Ved eventuelle spørgsmål
kan du rette henvendelse til pædagogisk leder Pernille Juhl på tlf.: 27 58 67 76

Søg stillingen