Skip to the content

Alle ansatte      Ledelse      Administration      Morsø      Jammerbugt

Thisted

Lone Thingstrup Mathieu

Lone Thingstrup Mathieu

Skoleleder
M: ltm@fgunordvest.dk
T: 21 60 67 71

Anette Kjær Jensen

Anette Kjær Jensen

Vejleder
M: akj@fgunordvest.dk
T: 92 72 40 61

Annelise Bedsted Dige

Annelise Bedsted Dige

FGU-lærer
M: abd@fgunordvest.dk

Asbjørn Levemand Grove

Asbjørn Levemand Grove

FGU-lærer
M: alg@fgunordvest.dk

Dorte Schmidt

Dorte Schmidt

FGU-lærer
M: dos@fgunordvest.dk

Helle Nielsen

Helle Nielsen

FGU-lærer
M: hen@fgunordvest.dk

Jonas Dahl Gasberg

Jonas Dahl Gasberg

FGU-lærer
M: jdp@fgunordvest.dk

Kasia Wilkowska

Kasia Wilkowska

Rengøring

Kasper Agesen Larsen

Kasper Agesen Larsen

Pedel
M: pedel@fgunordvest.dk
T: 92 72 40 71

Kirsten Søndergaard

Kirsten Søndergaard

FGU-lærer
M: kis@fgunordvest.dk

Lone Gasberg Andersen

Lone Gasberg Andersen

FGU-lærer
M: lga@fgunordvest.dk

Martin Brandt Nielsen

Martin Brandt Nielsen

FGU-lærer
M: mbn@fgunordvest.dk

Nanna Bauer Nygaard Jørgensen

Nanna Bauer Nygaard Jørgensen

FGU-lærer
M: nbj@fgunordvest.dk

Niels Christian Visby

Niels Christian Visby

Pedelmedhjælper

Ole Krogsgaard Nielsen

Ole Krogsgaard Nielsen

FGU-lærer
M: oni@fgunordvest.dk

Pernille Kold Faber

Pernille Kold Faber

FGU-lærer
M: pkf@fgunordvest.dk

Tina Charlotte Nielsen

Tina Charlotte Nielsen

FGU-lærer
M: tcn@fgunordvest.dk

Tina Rais

Tina Rais

FGU-lærer
M: tir@fgunordvest.dk

Trine Roursgaard

Trine Roursgaard

FGU-lærer
M: tro@fgunordvest.dk

Susanne Møller

Susanne Møller

Vejleder
M: sum@fgunordvest.dk
T: 92 72 40 55