Skip to the content

PRAKTISK INFO

Eleverne på værkstedet: mad & Ernæring står for den daglig produktion af lækker mad. Der serveres morgenmad og frokost mandag - torsdag. Om fredagen er der brunch. Prisen for madordningen er 300 kr. pr. måned, som trækkes i skoleydelsen. 

Mens du er elev på FGU Nordvest, har vi nogle forventninger til din opførsel og adfærd. Du kan læse mere i vores samværsregler.

Som FGU-elev får du skoleydelse. Ydelsen afhænger af, hvor gammel du er, om du bor hjemme eller for dig selv, og om du har børn.

Satser pr. 1. januar 2021

 • Under 18 år: 382 kr. pr. uge
 • Over 18 år (hjemmeboende): 663 kr. pr. uge
 • Over 18 år (udeboende): 1539 kr. pr. uge
 • Forsørgertillæg (enlig): 1489 kr. pr. uge
 • Forsørgertillæg (ikke enlig): 595 kr. pr. uge

Skoleydelsen optjenes fra d. 16. i en måned til d. 15. i den efterfølgende måned.

Vær opmærksom på, at skoleydelsen er betinget af, at du møder op til undervisningen. Har du fravær bliver du trukket i ydelse - med mindre der er tale om lovlig fravær, som eksempelvis sygdom.

For at modtage skoleydelse, er det vigtigt, at du har:

 • Aktiveret dit skattekort
 • En NemKonto
 • e-Boks

FGU Nordvest danner rammen om et inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til alle. Vi har skarpt fokus på, at alle elever trives og udvikler sig – såvel fagligt som socialt. Alle elever har en fast kontaktlærer, der er der for dem i hverdagen, og som følger den enkelte elevs faglige og sociale udvikling tæt.

Har du som elev behov for særlig støtte, bliver der naturligvis taget hånd om det. Det kan være, at du er ordblind, at du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lignende, der gør, at du har behov for særlig støtte. Her står vi klar til at imødekomme dine behov og sætte den nødvendige indsats i værk, så du kan koncentrere dig om det, det handler om: Nemlig at blive klar til at tage næste skridt ud i uddannelse eller job.

STUDIZ app eller studiekort som elev på FGU.
Som elev på FGU Nordvest, har du nu mulighed for at få studiekort med gode rabatter.

Du kan vælge at bruge app'en eller printe et studiekort der skal fremvises ved køb de steder rabatten gives.
App'en hentes på APP Store, Google Play eller Windows Phone

 

Synes du, at FGU lyder som noget for dig, skal du henvende dig til dine lokale KUI-vejledere (tidligere UU-vejledere). De kan fortælle dig mere om uddannelsen og de forskellige spor, ligesom de kan hjælpe dig med at afklare, hvilken vej der er den rette for dig. Du kan kontakte din lokale KUI-vejlederenhed her:

Thisted Kommune

Morsø Kommune

Jammerbugt Kommune

KUI-vejlederne vil have kontor på alle FGU-skoler, så du har nem og hurtig adgang til en vejleder.

Som FGU-elev har du mulighed for at få et ungdomskort til offentlig transport til en fordelagtig pris. Med et ungdomskort kan du:

 • Rejse ubegrænset i hele det takstområde, dit kort dækker
 • Rejse i andre takstområder til børnetakst (svarer ofte til ½ pris af voksenbillet)
 • Rejse på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet (DSB og Arriva)
 • Få rabat på rejser på tværs af landet med fjernbusserne

Søg om godkendelse til et ungdomskort første dag du møder ind på skolen. Når du er godkendt, kan du bestille og betale dit ungdomskort hos trafikselskaberne.

Der er løbende optag på FGU Nordvest. Starter du mellem januar og august, vil du komme på et basisforløb, hvor du har mulighed for at afprøve de forskellige spor og vælge, hvilket spor, du ønsker optag på til enten januar eller august.