Skip to the content

Praktisk info

Skoleydelse

Som FGU-elev får du skoleydelse. Hvor stor ydelsen er, afhænger af, hvor gammel du er, om du bor hjemme eller for dig selv, og om du har børn:

1. januar 2020 Satser:

  • Er du under 18 år, får du 373,- pr. uge. (anslået 1585,- pr. mdr.)
  • Er du over 18 år og hjemmeboende, får du 648,- pr. uge. (anslået 2754,- pr. mdr.)
  • Er du over 18 år og udeboende, får du 1504,- pr. uge. (anslået 6392,- pr. mdr.)

Du skal tage højde for at der trækkes kost og muligvis ulovligt fravær, fra din skoleydelse.

Har du børn, kan du herudover få et tillæg:

  • Forsørger tillæg enlige 1455,- pr. uge.
  • Forsørger tillæg ikke enlige 582,- pr. uge.

Vær opmærksom på, at skoleydelsen er betinget af, at du møder op til undervisningen. Har du fravær bliver du således trukket i ydelse – med mindre der er tale om lovligt fravær som eksempelvis sygdom.


Madordning

Alle elever får morgenmad og frokost hver dag, fredag brunch. Prisen for dette er 15,- pr. dag og det trækkes i skoleydelsen. Maden er lavet af eleverne på skolens værksted: Mad og ernæring. 


Buskort

Som FGU-elev har du mulighed for at få et ungdomskort til offentlig transport til en fordelagtig pris. Med et ungdomskort kan du:

  • Rejse ubegrænset i hele det takstområde, dit kort dækker
  • Rejse i andre takstområder til børnetakst (svarer ofte til ½ pris af voksenbillet)
  • Rejse på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet (DSB og Arriva)
  • Få rabat på rejser på tværs af landet med fjernbusserne

Søg om godkendelse til et ungdomskort første dag du møder ind på skolen. Når du er godkendt, kan du bestille og betale dit ungdomskort hos trafikselskaberne.


Studiekort

STUDIZ app eller studiekort som elev på FGU.
Som elev på FGU Nordvest, har du nu mulighed for at få studiekort med gode rabatter.

Du kan vælge at bruge app'en eller printe et studiekort der skal fremvises ved køb de steder rabatten gives.
App'en hentes på APP Store, Google Play eller Windows Phone


Specialpædagogisk støtte

FGU Nordvest danner rammen om et inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til alle. Vi har skarpt fokus på, at alle elever trives og udvikler sig – såvel fagligt som socialt. Alle elever har en fast kontaktlærer, der er der for dem i hverdagen, og som følger den enkelte elevs faglige og sociale udvikling tæt.

Har du som elev behov for særlig støtte, bliver der naturligvis taget hånd om det. Det kan være, at du er ordblind, at du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lignende, der gør, at du har behov for særlig støtte. Her står vi klar til at imødekomme dine behov og sætte den nødvendige indsats i værk, så du kan koncentrere dig om det, det handler om: Nemlig at blive klar til at tage næste skridt ud i uddannelse eller job.


Tilmelding til FGU

Synes du, at FGU lyder som noget for dig, skal du henvende dig til dine lokale KUI-vejledere (tidligere UU-vejledere). De kan fortælle dig mere om uddannelsen og de forskellige spor, ligesom de kan hjælpe dig med at afklare, hvilken vej der er den rette for dig. Du kan kontakte din lokale KUI-vejlederenhed her:

Thisted Kommune

Morsø Kommune

Jammerbugt Kommune

 

KUI-vejlederne vil have kontor på alle FGU-skoler, så du har nem og hurtig adgang til en vejleder.