Skip to the content

Pædagogisk leder til Morsø

Har du lyst og kompetencer til at være medskaber af en helt ny uddannelse, så er muligheden her nu.
Vi søger en pædagogiske leder til vores FGU-skole i Morsø. Stillingen ønskes besat 1. august 2020.

Vores mål er:

 • at skabe undervisning, der giver mening, er helhedsorienteret og som skaber motivation for læring og socialt samvær
 • at skabe et læringsmiljø, hvor der tilrettelægges individuelle uddannelsesforløb, som åbner de unges blik for eget potentiale, uddannelsesmuligheder, jobønsker og ambitioner om deres fremtid.
 • konsekvent at drage omsorg for de unge, følger op på mistrivsel og fravær og samarbejder med dem om opbygningen af deres uddannelsesforløb og om at blive mestre i eget liv.
 • Alle vores medarbejdere er glade for deres arbejdsplads, udvikler sig og trives med deres job.

Vi åbnede dørene for elever den 1. august 2019, og vi er stadig i proces med at skabe verdens bedste skole og arbejdsplads. Vi er godt i gang med at skabe en ny fælles skolekultur, samarbejdskultur og professionsidentitet og du skal være med til at gå forrest, motivere og engagere skolens medarbejdere, og sikre at FGU Nordvest bliver en fantastisk skole og attraktiv arbejdsplads.

Om dig

Det er afgørende, at du kan lide unge mennesker i FGU-målgruppen. Du skal være dygtig til at skabe relationer og kommunikere. Din tilgang til både elever og medarbejdere skal være anerkendende og nysgerrig. Vi er en succes, når vi laver skole for vores elever, der hviler på den grundlæggende antagelse, at alle har et talent, det handler bare om at bringe det i spil.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af et godt humør og har en imødekommende og udadvendt profil. Derudover håber vi, at du sætter pris på forskellighed, vil bidrage til en uhøjtidelig omgangstone og et godt arbejdsmiljø, hvor vi drager omsorg for hinanden.

 

Primære ansvarsområder:

 • Medansvarlig for udvikling af en ny uddannelse – og en ny måde at møde eleverne på.
 • Iværksætte planlægning af helhedsorienteret undervisning i samarbejde med ledelsesteam og medarbejdere.
 • Pædagogisk og didaktisk arbejde.
 • Planlægning af teammøder og afdelingsmøder samt skemalægning.
 • Daglig styring af driften med ansvar for afdelingens budget.
 • Sikre et godt arbejdsmiljø og sammenhold på tværs af personalegruppen i samarbejde med forstanderen.
 • Samarbejde med den kommunale ungeindsats og andre interessenter i området omkring os.
 • Se muligheder for nye veje for vores elever.
 • Sparring om - og deltagelse i undervisningen.

Vi forventer:

 • At du har erfaring med og viden om at arbejde med progression i elevernes læring og trivsel.
 • At du vil bidrage til, at vi får skabt en skole og et skolemiljø, hvor eleverne oplever føler sig som en del af et fællesskab.
 • At du har ledelseserfaring – gerne ledelse af forskellige medarbejdergrupper evt. i en selvejende institution og relevant uddannelsesmæssigt baggrund.
 • At du vil arbejde dedikeret med opgaven og samtidig bidrage til den fortsatte udvikling af den nye skoleform. Som pædagogisk leder skal du være nytænkende og se muligheder og kunne motivere og inspirere medarbejdere og ledelseskolleger.
 • At du prioriterer tæt sparring og samarbejde med medarbejdere, de andre pædagogiske ledere og direktøren.
 • At du vil bidrage til udviklingen af skolens pædagogik og værdier med fokus på elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.

FGU-team

Du bliver en del af et team, hvor ordentlighed, tillid, respekt og fællesskab er nøgleord i et loyalt samspil med både humor og seriøsitet.

Om FGU

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en helt ny uddannelse for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Uddannelsen tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser.

Læs mere om uddannelsen her: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/190130-nye-informationspjecer-om-forberedende-grunduddannelse

Eller se filmen:
https://www.facebook.com/undervisningsministeriet/videos/820675708279584/
UzpfSTExODc2ODg3NTk6MTAyMTgyOTc3MDMwNTI0NTY/

Vilkår og ansøgningsfrist:

Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 37 timer om ugen. Stillingen er uden øvre arbejdstid og ønskes besat den 1. august 2020.
Aflønning vil ske i henhold til Cirkulære af 28. juni 2019 om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for FGU
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte direktør Ann Hvid Skouboe på 92724040 eller på ahs@fgunordvest.dk.
Ønsker du at komme i betragtning til denne stilling, så send din ansøgning elektronisk via linket nederst.
Ansøgningsfristen er onsdag den 3. juni 2020. Samtaler forventes at foregår i uge 24.

Søg stillingen her