Skip to the content

Uddannelserne på FGU Nordvest

På FGU Nordvest arbejder vi helhedstænkende, tværfagligt, projektorienteret og praksisnært. Vi arbejder ofte med projekter på tværs af de tre FGU-spor: AGU, PGU og EGU. Nogle projekter afvikles i tæt samarbejde med lokale virksomheder og foreninger, hvor vi bidrager med input og arbejdskraft til gengæld for værdifuld læring og erfaring. Det er såkaldt ’Hands-On-Læring’, der ikke alene er spændende og lærerigt for eleverne, men som i høj grad også er med til at booste deres selvtillid, idet de oplever, at de med deres bidrag rent faktisk tilfører værdi til levedygtige projekter fra ’det virkelige liv’.

 

Vælg DIN uddannelse

De tre FGU-spor

På FGU Nordvest udbyder vi ni faglige temaer og ni almene fag. Her kan du få alle de fag, du skal bruge, for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, og herudover har vi en række spændende værkstedsfag, der klæder dig godt på både i forhold til at søge job som ufaglært og i forhold til at blive optaget på en erhvervsuddannelse.

De tre FGU-spor har forskellige fokusområder. På AGU ligger fokus på at dygtiggøre dig inden for en række almene, boglige fag, på en Praksisnær måde, på PGU vil du det meste af tiden arbejde med produktion i et værksted, mens du på EGU er i virksomhedspraktik størstedelen af tiden.

Du kan læse meget mere om de enkelte spor herunder:

Almen Grunduddannelse

AGU

Her får du praksisrettet undervisning i almene fag.

AGU er sporet for dig, der drømmer om at blive optaget på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Produktionsgrunduddannelse

PGU

Her har du værkstedsundervisning i 2/3 af tiden, men du bliver også undervist i almene fag.

PGU er sporet for dig, der har planer om at søge optagelse på en erhvervsuddannelse, eller som gerne vil i job som ufaglært.

Erhvervsgrunduddannelse

EGU

Her er du i virksomhedspraktik 2/3 af tiden, men du har også skoleforløb, hvor du blandt andet bliver undervist i almene fag men også i øvrige fag, der har relevans for din virksomhedspraktik.

EGU er sporet for dig, der gerne vil optages på en erhvervs­uddannelse, eller dig der gerne vil arbejde som ufaglært, men som først vil have noget erhvervserfaring.