Skip to the content

Velkommen til FGU Nordvest

FGU er en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år, der drømmer om at starte på en ungdomsuddannelse eller komme i job, men som stadig har brug for at udvikle sig fagligt, personligt og/eller socialt.

 

Tryk play og se video der forklarer om FGU herover

FGU er for dig, der:

 • Er i tvivl om, hvad du vil – og hvad du kan
 • Er skoletræt og har behov for en anden læringsform
 • Ikke har 02 i dansk og/eller matematik
 • Har brug for at blive stærkere fagligt
 • Kan lide at arbejde med både hænder og hoved
 • Ønsker en aktiv og varieret skoledag
 • Gerne vil snuse til lidt flere muligheder, inden du vælger uddannelse eller job
 • Drømmer om at blive optaget på en erhvervsuddannelse, på gymnasiet (STX, HHX, HTX) eller på HF – eller som gerne vil hurtigt i job som ufaglært
 • Gerne vil være en del af et godt studiemiljø og et inkluderende fællesskab med plads til alle
 • Ønsker at gå i skole tæt på din bopæl

På FGU Nordvest får du

Et uddannelsesforløb, der er målrettet dine ønsker, behov og kompetencer. Her skal du ikke passe ind i en foruddefineret form – vi tilpasser formen og skræddersyer et uddannelsesforløb, der matcher dine interesser og behov. I op til to år kan du som elev på FGU Nordvest lære, opleve, lade dig inspirere, afklare og udvikle, så du bliver godt rustet til at tage springet videre ud i uddannelse eller job.

Om dig:

 • Du er under 25 år
 • Du har ikke færdiggjort en ungdomsuddannelse – og er heller ikke i gang med det
 • Du har ikke et fuldtidsjob (20 timer eller herover ugentligt)

Bliv elev på FGU Nordvest

Der er ingen adgangskrav til FGU, men du skal være under 25 år.

Det er den Kommunale Ungeindsats KUI, der vurderer, om du skal visiteres til FGU.

 

Vælg DIN vej til uddannelse:

På FGU kan du vælge imellem tre spor:

Almen grunduddannelse (AGU)

Almen grunduddannelse (AGU)

Her får du praksisrettet undervisning i almene fag.

AGU er sporet for dig, der drømmer om at blive optaget på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Produktionsgrunduddannelse (PGU)

Produktionsgrunduddannelse (PGU)

Her har du værkstedsundervisning i 2/3 af tiden, men du bliver også undervist i almene fag.

PGU er sporet for dig, der har planer om at søge optagelse på en erhvervsuddannelse, eller som gerne vil i job som ufaglært.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Her er du i virksomhedspraktik 2/3 af tiden, men du har også skoleforløb, hvor du blandt andet bliver undervist i almene fag men også i øvrige fag, der har relevans for din virksomhedspraktik.

EGU er sporet for dig, der gerne vil optages på en erhvervs­uddannelse, eller dig der gerne vil arbejde som ufaglært, men som først vil have noget erhvervserfaring.