PGU

Produktionsgrunduddannelse

Supergrafik

Byg, Bolig & Anlæg

Handel & Kundeservice

Håndværk

IT & Medier

Mad & Ernæring

Omsorg & Sundhed

Service & Transport

Turisme, Kultur & Fritid

PGU

Drømmer du om at blive optaget på en erhvervsuddannelse, eller har du i virkeligheden bare allermest lyst til at komme hurtigt i job? Har du under alle omstændigheder behov for at få afklaret dine interesser, kompetencer og muligheder, inden du tager springet? Så er PGU en god løsning for dig.

På PGU har du værkstedsundervisning størstedelen af tiden. Værkstedsfagene udgør ca. 2/3 af skoletiden, mens den resterende skoletid anvendes på at dygtiggøre dig inden for almene fag som dansk og matematik. Du får således mulighed for både at lære med hoved og hænder. Vi prioriterer, at teorien hele tiden kobles på praksis, så du får så virkelighedsnær en undervisning som overhovedet mulig. Så du får undervisning, der giver mening, og hvor det tydeligt fremgår, hvordan du kan bruge det, du har lært, ude i ”det virkelige liv”.

Faglige temaer

På PGU kan du vælge mellem en række faglige temaer:

BYG, BOLIG & ANLÆG (Mors og Thisted)

HANDEL & KUNDESERVICE (Thisted)

HÅNDVÆRK (Jammerbugt)

IT & MEDIER (Jammerbugt)

MAD & ERNÆRING (Mors og Jammerbugt)

OMSORG & SUNDHED (Mors, Thisted & Jammerbugt)

SERVICE & TRANSPORT (Thisted)

TURISME, KULTUR & FRITID (Jammerbugt)

De faglige temaer kan du få på et intro-niveau og efterfølgende på de tre niveauer FGU1 (9. klasses niveau), FGU2 (10. klasses niveau) og FGU3 (et niveau over 10. klasse). Med FGU 3 kan afslutte uddannelsen med et uddannelsesbevis.

Sammen med din vejleder finder du ud af, hvilke faglige temaer, du skal vælge, samt hvilket niveau, de skal være på.

Fagene

Ud over værkstedsfagene er der obligatorisk undervisning i:

  • dansk
  • matematik
  • PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære).

Herudover udbyder vi følgende valgfag:

  • engelsk
  • identitet og medborgerskab
  • naturfag
  • samfundsfag
Supergrafik
Indu50

Find en skole i dit lokalområde

Vi tilbyder uddannelsen i både Thisted, Nykøbing og Aabybro

FGU Nordvest - Morsø Læs mere

FGU Nordvest - Morsø

Elsøvej 101
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Thisted Læs mere

FGU Nordvest - Thisted

Lerpyttervej 50 D
7700 Thisted

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Jammerbugt Læs mere

FGU Nordvest - Jammerbugt

Industrivej 2
9440 Aabybro

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning

Tilmelding til vores nyhedsbrev