Job

Supergrafik

Ledige stillinger

 

På FGU Nordvest arbejder vi anerkendende og helhedsorienteret med unge mennesker. Drømmer du om at komme med på holdet, skal du følge med her på siden.
Vi slår løbende stillinger op:

 

Erfaren og initiativrig vejleder til FGU Nordvest Morsø

Vil du være en del af os?

Dine opgaver vil være

 • Fokus på trivsel, fravær, positiv udslusning og herunder løbende dokumentation.
 • Tæt samarbejde med kollegaer og elevernes netværk og anden vejleder på skolen.
 • Støtte elever i deres udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer
 • At lave opfølgning på elevernes progression og samarbejde med Ung Mors og jobcenter.
 • At modtage opkald/ringe til elever om morgenen og arbejde med fremmøde.
 • At være åben og deltagende i sparring med kollegaer.
 • At være tovholder på udmeldelse og overgangsplaner
 • At være tovholder på kombinations-forløb og vores elevråd.
 • At have funktion som vikar på alle hold.

Du skal fagligt

 • Gennem din uddannelse have erhvervet dig evner til at se, hvordan du bedst støtter op om de enkelte elevers forløb.
 • Være uddannet f.eks. socialrådgiver, lærer, pædagog. Fordel med vejlederuddannelse.
 • Have en struktureret og systematisk tilgang til opgaveløsningen.
 • Have flair for og se formålet med dokumentationsarbejdet.

Du skal personligt

 • Besidde stor tålmodighed og være med på nye ideer og udvikling.
 • Se potentiale og kompetencer hos eleverne.
 • Være en god medspiller i teamsamarbejdet, da vores vejledning og undervisning er helhedsorienteret og skal ses i en større sammenhæng omkring den unge.
 • Være engageret og dygtig til at kommunikere og har en fordel, hvis du har erfaring med målgruppen og kendskab til erhvervslivet og uddannelsessystemet.

Særligt for din funktion på FGU

 • Forløbsplanen er omdrejningspunktet for elevens forløb, som løbende følges og justeres i tæt samarbejde med dine kollegaer og den unge.
 • Du skal være understøttende med det formål at få alle perspektiver afprøvet.

Vi tilbyder

 • En spændende og udfordrende stilling, med fokus på vejledning i et inkluderende læringsmiljø.
 • En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.
 • Mulighed for madordning.
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel for elever og lærer.
 • Gode muligheder for fleksibilitet og egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver.

Udover FGU-vejlederen er der ansat en social-vejleder på skolen, som du vil samarbejde tæt med i planlægning og udførelse.

FGU Nordvest er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Løn og ansættelsesvilkår

Fuldtidsstilling som aflønnes i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) – ansøgere bedes orientere sig på forhånd om løn- og ansættelsesforhold – Overenskomst Lærer FGU

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger modtages senest den 18. juni 2024 kl. 12.00.
Samtaler afholdes i uge 26.

Ansættelse

1. august 2024.

Ved eventuelle spørgsmål

kan du rette henvendelse til Skoleleder (Morsø) Pernille Juhl på telefon 27 58 67 76.
Søg stillingen her

Værkstedsunderviser til Service og Transport - FGU Nordvest Thisted

 

Vi har brug for en underviser, som

 • Er uddannet indenfor et af områderne service, transport, lager eller logistik.
 • Er rummelig, empatisk, og evner at sætte sig ind i den unges situation.
 • Trives i en travl hverdag og kan holde hovedet koldt, når det brænder på.
 • Er dygtig til at etablere og vedligeholde relationer.
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret.
 • Er god til teamsamarbejdet, da vores undervisning er helhedsorienteret, og derfor foregår en del af planlægningen og evalueringen i teamet om hvert holdt.
 • Har en anerkendende tilgang, stor tålmodighed og er med på nye ideer.
 • Er en god kollega, positiv og ærlig

Du skal kunne se dig i værdierne

Favnende fællesskab, Gensidig gejst og Udbytterig læring

Dine opgaver vil være

 • Undervisning og kontaktlærer på værkstedet indenfor temaet ”service og transport”.
 • Tæt samarbejde med kollegaer
 • Støtte elever i deres udvikling af sociale og personlige kompetencer
 • Dokumentere egen praksis og elevernes progression.
 • Være åben og deltagende i sparring og pædagogiske overvejelser ift. enkelte elever.
 • Ansvar for at vedligeholde skolens biler og øvrig teknisk materiale

Vi tilbyder

 • En spændende og udfordrende stilling, med fokus på elevernes trivsel og læring i et inkluderende læringsmiljø.
 • En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.


FGU Nordvest er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Løn og ansættelsesvilkår

Fuldtidsstilling som aflønnes i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) – ansøgere bedes orientere sig på forhånd om løn- og ansættelsesforhold – Overenskomst Lærer FGU

Ansøgningsfrist

Ansøgninger modtages senest den 7. juni 2024.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt 17. juni eller efter aftale.

Ansættelse

1. august 2024.

Ved eventuelle spørgsmål

kan du rette henvendelse til Skoleleder Lone Mathieu (Thisted) på telefon 21 60 67 71.

FGU Nordvest dækker Jammerbugt, Thisted og Morsø kommune.
Du kan læse mere om FGU Nordvest på 
www.fgunordvest.dk og FGU på www.uvm.dk/fgu

Søg stillingen her
Supergrafik
Indu50

Find en skole i dit lokalområde

Vi tilbyder uddannelsen i både Thisted, Nykøbing og Aabybro

FGU Nordvest - Morsø Læs mere

FGU Nordvest - Morsø

Elsøvej 101
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Thisted Læs mere

FGU Nordvest - Thisted

Kronborgvej 121
7700 Thisted

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Jammerbugt Læs mere

FGU Nordvest - Jammerbugt

Industrivej 2
9440 Aabybro

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning

Tilmelding til vores nyhedsbrev