Job

Ledige stillinger

 

På FGU Nordvest arbejder vi anerkendende og helhedsorienteret med unge mennesker. Drømmer du om at komme med på holdet, skal du følge med her på siden.
Vi slår løbende stillinger op:

 

Direktør til FGU Nordvest

FGU Nordvest er et forberedende uddannelsestilbud for unge under 25 år, som af forskellige årsager endnu ikke har fået en ungdomsuddannelse eller et job. Vi har eksisteret i 4½ år og er derfor stadig en ”ung” institution, som er godt i gang med at slå rødder og udvikle en fælles kultur og identitet.
FGU Nordvest har omkring 230 elever, fordelt på tre skoler i Aabybro, Thisted, og Morsø.
Administrationen ligger på Mors.

Vi er en institution med et stærkt DNA – et godt fundament, hvor de unge er i fokus. Vores værdisæt er

Favnende fællesskab
Gensidig gejst
Udbytterig læring


Mission
FGU Nordvest vil skabe meningsfulde forløb, så hver enkelt elev bliver klar til at komme videre i uddannelse eller job.


Vision
FGU Nordvest vil:

  • skabe læring, der giver mening og gå forrest i at opbygge et nyt engagerende læringsmiljø.
  • skabe et favnende fællesskab, hvor eleverne bliver mødt, som de er.
  • udvikle elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer samt styrke deres bevidsthed om egen
  • udvikling, så de kan handle selvstændigt og få en meningsfuld tilværelse.

 

Som direktør af FGU Nordvest bliver du ansvarlig for både at videreføre og udvikle de spor, der er lagt. Vi står i en spændende forandringsproces i forhold til bygningsmassen.

Vi lægger vægt på, at du som direktør kan være i et tæt og dynamisk samspil med bestyrelsen og andre strategiske samarbejdspartnere, herunder Den Kommunale Ungeindsats (KUI), det lokale arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutioner.

Du får ansvar for at udvikle og have respekt for de allerede velfungerende uddannelsesspor og det pædagogiske grundlag, og du skal både i tale og handling sikre, at skolens strategi og målsætninger giver mening og retning for ledere og medarbejdere.

Du får ansvaret for en overordnet økonomisk styring og prioritering af FGU institutionens samlede ressourcer, herunder en effektiv organisering af institutionen.


Kompetencer og forventninger til dig som direktør
Du har en faglig og personlig tyngde og evner at eksekvere, og du kan være dialogisk og involverende i den omfattende og spændende udviklings- og forandringsproces FGU Nordvest stadig står i.

Du har en relevant uddannelsesbaggrund og erfaring med ledelse på strategisk niveau. Herudover lægger vi vægt på, at du
Har et solidt kendskab og erfaring med FGU målgruppen og uddannelsesområdet, herunder det forberedende område.

  • Har viden om og forståelse for lovgivningen samt bevillings- og styringsprincipper for FGU-området, herunder vilkårene for statsligt selvejende institutioner.
  • Har viden og forståelse for udvikling af uddannelsernes indhold og kan sikre udvikling af institutionens pædagogiske didaktiske grundlag.
  • Omsætter strategi, mål, ideer og ambitioner til konkrete handlinger.

 

Tiltrædelse
Snarest muligt eller senest 1. marts 2024

Arbejdstid
Ansættelsesforholdet er uden øvre arbejdstid.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker på individuel kontrakt og den samlede løn aftales med formandsskabet.

For yderligere oplysninger
Kontakt bestyrelsesformand Jane Rødbro Koller, tlf.: 61 75 55 08 eller mail jrk@fgunordvest.dk


Ansøgningsfrist
15. december 2023.

Søg stillingen

Find en skole i dit lokalområde

Vi tilbyder uddannelsen i både Thisted, Nykøbing og Aabybro

FGU Nordvest - Morsø Læs mere

FGU Nordvest - Morsø

Elsøvej 101
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Thisted Læs mere

FGU Nordvest - Thisted

Kronborgvej 121
7700 Thisted

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Jammerbugt Læs mere

FGU Nordvest - Jammerbugt

Industrivej 2
9440 Aabybro

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning

Tilmelding til vores nyhedsbrev