Nyhedsoversigt

11 FGU Nordvest 1. juni 2023

Fra Aabybro til Vesterbro

Det er kommet FGU Hovedstaden for øre, at vi på FGU Nordvest Jammerbugt laver rigtig god helhedsorienteret undervisning, og det har vakt deres interesse. Derfor kontaktede de skoleleder Lene Viborg Hedver for at spørge om hun ville komme til Vesterbro og dele sine erfaringer som inspiration til underviserne på FGU Hovedstaden.

 

På FGU NORDVEST er det vigtigt for os, at undervisningen skal give mening, og det oplever vi, at den gør, hvis vi arbejder helhedsorienteret! Eleverne skal opleve, at der er en rød tråd og skal kunne se sammenhængen mellem de forskellige fag og de praktiske opgaver.

planlægning og brainstorm
Inden vi starter et helhedsorienteret forløb op, begynder vi altid med en pædagogisk dag, hvor alt personale er samlet. Underviserne har på forhånd brainstormet med eleverne og møder derfor op fuld af inspiration og med gode ideer. Underviserne brainstormer sammen og får udfyldt et stort mindmap, som hænger i vores kantine.
Samme dag påbegyndes udfyldelsen af konkretiseringsark og opgaveformuleringsark også. Disse ark bruges til at beskrive, hvad der skal laves og læres i alle fag, men de er også et forarbejde frem til prøverne, da man til hvert forløb på den måde allerede har konkretiseret målene til prøven. Arbejdet skal derfor ses som en hjælp for underviserne, såvel som for eleverne.

Et helhedsorienteret forløb inddrager ofte eksterne samarbejdspartnere, så det bliver så virkelighedsnært som muligt, men nogle gange er det også bare et forløb med udgangspunkt i egen skole.
Forløbene slutter altid af med et fælles event for hele skolen, og hele forløbet evalueres til sidst af både elever og undervisere. Forløbene kan sagtens genbruges og forfines fra gang til gang, så ingen forløb ender med at være 100% ens.
Det er vores helt klare opfattelse, at eleverne i den grad oplever, at den helhedsorienterede undervisning giver mening – og derfor er vi meget stolte af vores måde at undervise på og fortæller gerne vidt og bredt om, hvordan vi kom i gang med at arbejde helhedsorienteret, og hvordan vi gør hver dag.

Fra Aabybro til Vesterbro
Det var også kommet FGU Hovedstaden for øre, at vi i Jammerbugt lavede rigtig god helhedsorienteret undervisning, og det havde vakt deres interesse. Derfor kontaktede de skoleleder Lene Viborg Hedver for at høre, om de kunne hyre os til at komme og fortælle om det til deres ledelse og undervisere som inspiration.

Det var derfor 4 spændte Nordjyder, som drog afsted den 25. maj.
Om formiddagen skulle skoleleder Lene Hedver holde et oplæg for institutionens 12 ledere, Pernille Mortensen skulle mødes med skolens vejledere, og kontaktlærer Anders Mosbæk og Rasmus Yde skulle mødes med andre almenundervisere og udveksle erfaring med m det at arbejde helhedsorienteret.
Efter en lækker frokost holdt Pernille, Anders og Rasmus et fælles oplæg om helhedsorienteret undervisning, hvor der blev stillet gode og nysgerrige spørgsmål til hele processen omkring dét at arbejde helhedsorienteret.
FGU hovedstaden har en stor flok engagerede undervisere, og vi ønsker dem al held og lykke med at komme i gang med at arbejde helhedsorienteret.

 

Find en skole i dit lokalområde

Vi tilbyder uddannelsen i både Thisted, Nykøbing og Aabybro

FGU Nordvest - Morsø Læs mere

FGU Nordvest - Morsø

Elsøvej 101
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Thisted Læs mere

FGU Nordvest - Thisted

Kronborgvej 121
7700 Thisted

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Jammerbugt Læs mere

FGU Nordvest - Jammerbugt

Industrivej 2
9440 Aabybro

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning

Tilmelding til vores nyhedsbrev