Nyhedsoversigt

Foto AMU Nordjylland FGU Nordvest 25. januar 2024

Projekt "Fra FGU til EUD" er en stor succes på FGU Nordvest

På FGU Nordvest Jammerbugt er vi glad for at være en del af projekt ”Fra FGU til EUD”. Projektet, der fokuserer på at forbedre overgange for elever fra FGU til EUD, har allerede skabt meningsfuld forbindelse mellem FGU og flere EUD-skoler og givet FGU-elever en glidende overgang fra FGU til EUD.

Overgangssamtalen som nøglen til succes:
En af de centrale aktiviteter i projektet, og som vi i øjeblikket har stor fokus på, er overgangssamtaler mellem eleverne, FGU-medarbejder, EUD-vejleder og kommende kontaktlærer på EUD. Formået med disse samtaler er at skabe et rum, hvor eleverne kan give udtryk for deres bekymringer og støttebehov samt give EUD-skolen mulighed for at lære eleven og elevens eventuelle udfordringer og støttebehov at kende.

Elevsucces på FGU Nordvest Jammerbugt
På FGU Nordvest Jammerbugt har overgangssamtalerne være en succes. Eleverne har givet udtryk for, at de har været glade for at have besøgt EUD-skolen og få muligheden for at fortælle med deres egne ord, hvad de er gode til, og hvilke udfordringer de ønsker hjælp til, når de starter op på uddannelsen. Et eksempel er S, der trods irritation over at skulle til samtale, og dermed ikke kunne forsætte igangværende arbejde på værkstedet, efterfølgende gav udtryk for, at mødet havde været rigtig godt. Til samtalen fortalte S om overvejelser ift. opstart på uddannelsen og fik stillet nogle afklarende spørgsmål til Tech College, som gjorde ham afklaret i forhold til introforløb samt lokation af klasselokale. Da vi går ud ad døren på Tech College, siger S., ”det var rigtig godt”. På vej tilbage til FGU-skolen bliver der snakket om flere forskellige ting i forhold til opstarten på Tech College, hvor S giver udtryk for at føle sig mere klar til opstart nu.

Personlige forbindelser styrker den positive oplevelse:
I andre tilfælde har overgangssamtalen skabt personlige forbindelser mellem elever og EUD-lærer.

Elev F oplevede en overgangssamtale, hvor EUD-læreren huskede F fra tidligere sammenhæng på AMU Nordjylland. Dette skabte en unik forbindelse og resulterede i en anmodning om F´s hjælp til at vise nye elever over i klassen den første dag. F har brug for at bo på skolehjem, men han havde inden overgangssamtalen ikke fået klart svar ang. skolehjem. På AMU Nordjylland får F hjælp og afklaring i forhold til skolehjem. På vej ud af AMU Nordjylland møder vi en tredje medarbejder, der spørger ind til F´s opstart på AMU og byder F velkommen på skolen. Idet vi kører fra AMU Nordjylland, giver F udtryk for, at det var et godt møde, og F nu glæder sig til at starte op på uddannelsen og flytte ind på skolehjemmet.

Overgangssamtaler som svar på tvivl og tryghedsskabende:
Disse eksempler illustrer, hvordan overgangssamtalerne har bidraget til at besvare elevernes tvivlsspørgsmål og skabe tryghed i overgangen til EUD. Eleverne har oplevet en varm velkomst og en ægte interesse fra EUD-medarbejderne i at lære dem at kende og hjælpe dem i overgangen fra FGU til EUD.

 

Vi ser frem til fortsat at styrke samarbejdet mellem FGU og EUD, så vi sikrer en glidende overgang fra FGU til EUD.

Region Nordjylland

Find en skole i dit lokalområde

Vi tilbyder uddannelsen i både Thisted, Nykøbing og Aabybro

FGU Nordvest - Morsø Læs mere

FGU Nordvest - Morsø

Elsøvej 101
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Thisted Læs mere

FGU Nordvest - Thisted

Kronborgvej 121
7700 Thisted

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning
FGU Nordvest - Jammerbugt Læs mere

FGU Nordvest - Jammerbugt

Industrivej 2
9440 Aabybro

Tlf. 92 72 40 40

Rutevejledning

Tilmelding til vores nyhedsbrev