Skip to the content

Vi synes, at fremmøde giver bedst mening

Artikel uddannelsesbladet.dk 7. marts 2022

"På FGU Nordvests Aabybro afdeling arbejder man målrettet på at få elevernes fremmøde op. I snart et år har man arbejdet i dybden med at definere, hvad lovligt og ulovligt elevfravær er. Og der er nu skabt en fast procedure."

Vores FGU-vejleder Pernille Borup Mortensen deler ud af de erfaringer, de har gjort sig.

Læs om hele artiklen her.