Skip to the content

Om os

Alle har et talent – indimellem er der bare behov for en hjælpende hånd, nogle nye rammer eller en anden læringsmetode, for at talentet for alvor kan udfolde sig.

Og det er præcis, hvad FGU Nordvest er sat i verden for at gøre. FGU er et nyt, helhedsorienteret uddannelsestilbud til unge under 25 år, der af den ene eller anden grund ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse eller komme i job. Unge mennesker, som har brug for at udvikle sine faglige og/eller sociale kompetencer lidt mere, før de er ”flyvefærdige” og klar til at tage næste skridt ud i uddannelse eller job. Unge, som har behov for et nyt miljø at gå i skole i og en ny måde at lære på.

Vi møder de unge, hvor de er – såvel fagligt som personligt. Vi tager udgangspunkt i det, den enkelte kan, og det den enkelte interesserer sig for, og så bygger vi på ud fra det. Det mener vi nemlig er den bedste – og den mest motiverende – måde at lære på. 

FGU Nordvest dækker kommunerne Jammerbugt, Morsø og Thisted, og vi har naturligvis etableret FGU-skoler i alle tre kommuner, så alle unge har et FGU-tilbud i umiddelbar nærhed af deres bopæl.

Vi er et stærkt team af engagerede, erfarne, motiverede og kompetente medarbejdere, der brænder for at arbejde med unge mennesker, der motiveres af at spotte og udvikle talent, og som har den grundholdning, at læring og trivsel går hånd i hånd. Her er plads til forskellighed – her er fokus på tillid, tryghed og nærvær.

Tilbuddene til vores målgruppe var tidligere spredt ud over flere aktører; Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), Almen Voksenuddannelse (AVU), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Ordblindeundervisning (OBU) samt produktionsskolerne.

Med FGU har vi fået ét samlet uddannelsestilbud, der dækker hele ovennævnte pallette og mere til. Et tilbud, som danner ramme om et stærkt ungdomsfællesskab og et attraktivt uddannelsesmiljø, hvor unge med vidt forskellige baggrunde finder motivation, overblik og retning – og bliver klar til at tage næste step i deres uddannelses- eller arbejdsliv.

Velkommen til FGU Nordvest!